informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

Nuorodos

Atnaujinta: Penktadienis, 19 balandžio 2024
Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Jos misija yra formuoti valstybinę švietimo, mokslo ir studijų politiką. Švietimo portalo staigėjas.

 

Nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinė švietimo agentūra atlieka ugdymo turinio įgyvendinimo ir švietimo pagalbos organizavimo stebėseną, vertina ugdymo turinio pokyčius, organizuoja brandos egzaminus ir kitus mokinių pasiekimų vertinimus, nacionalinius ir tarptautinius tyrimus bei kitas veiklas.

 

Žinojimas saugo logotipas

Žinojimas saugo

Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė.

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

LVJC inicijuoja neformalųjį vaikų ir jaunimo ugdymą reglamentuojančių teisės aktų rengimą, koordinuoja aktų įgyvendinimą bei neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

 

emokykla

Švietimo portalas emokykla

 

Vyturio skaitmeninių knygų biblioteka

Skaitmeninių „Vyturio" knygų biblioteka

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Centro veiklos tikslai ir uždaviniai: planuoti ir vykdyti šalyje mokinių profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklą, plėsti jų gabumų atskleidimo, saviraiškos ir užimtumo formas, sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai.

 

Draugiškas internetas

Draugiškas internetas

 

Mokyklų tobulinimo centras

Mokyklų tobulinimo centras

Mokyklos tobulinimas - tai mokyklos bendruomenės siekis ir pastangos gerinti moksleivių mokymąsi. Mokyklų tobulinimo centro paskirtis – skatinti Lietuvos mokyklas įsitraukti į tobulėjimo sąjūdį. Centro steigėjas – Atviros Lietuvos fondas. Centro veiklos pagrindas – ALF projekto “Švietimas Lietuvos ateičiai” pradėti darbai.

 

Gabiųjų ugdymo centras

Gabiųjų ugdymo centras

Gabiųjų ugdymo centras, įsteigtas skleisti žinias apie gabiųjų atpažinimą ir ugdymą. Svetainėje naudingos informacijos ras ir studentai, ir dėstytojai, ir mokytojai, taip pat tėvai ir mokiniai.

 

 

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras

Centro veiklos uždaviniai:inicijuoti ir organizuoti teisės aktų projektų rengimą ir įgyvendinimą vaikų neformaliojo gamtinio švietimo, sveikatos ugdymo srityse; organizuoti šalies ir tarptautinius neformaliojo gamtinio švietimo, sveikatos ugdymo renginius vaikams ir jaunimui.

 

Švietimo mainų paramos fondas

Švietimo mainų paramos fondas

Švietimo mainų paramos fondas – Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą gyvenimą programą ir kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.

 

Švietimo gidas

Švietimo gidas

atsiliepimų ir renginių portalas, kurio  tikslas – didinti lavinimo ir ugdymo informacijos prieinamumą kiekvienam Lietuvos vartotojui, skatinti juos būti atvirais ir reikšti savo nuomonę apie ugdymo įstaigas, siekti ugdymo įstaigų bendradarbiavimo su jų paslaugų gavėjais bei nuolatinio tobulinimo.   Kviečiame tėvelius, esamus ir buvusius mokinius, mokytojus parašyti atsiliepimą apie mūsų progimnaziją čia.

 

Facebook Logotipas

Mokyklos "facebook" paskyra

 

edukacinis-gidas

Virtualus Edukacinių veiklų gidas

 

Aš kritiškas

Aš kritiškas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interaktyvi interneto svetainė jaunimui (nuo 14 m.) – www.askritiskas.lt

 

Nuo rugsėjo ugdymas mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų. Aktuali informacija apie švietimo įstaigų darbą pandemijos sąlygomis ir atsakymai į kylančius klausimus skelbiami Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtoje svetainėje: https://mokyklabecovid.lt/

 

Mokymuisi naudingos nuorodos

Pradinio ugdymo internetinė svetainė:

 

http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx  

Internetinė matematikos svetainės:

 

http://www.tiksliukas.lt/
http://portalas.emokykla.lt/naujienos/Puslapiai/Naujiena1827.aspx?Source=http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Naujienos.aspx

Internetinė lietuvių kalbos svetainės:

 

http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

 

Internetinės užsienio kalbų svetainės:

 

anglų kalbos:

  

www.agendaweb.org
http://www.englisch-hilfen.de/en/ 

 

vokiečių kalbos:

 

www.hueber.de/pingpong

 

rusų kalbos:

 

http://www.russian.language.ru/ru/test/    
http://www.learnrussianweb.com/2013/02/russian-exam-preparation-level-1.html
http://www.learnrussianweb.com/2013/02/russian-exam-preparation-level-2.html
http://www.learnrussianweb.com/2013/02/russian-exam-preparation-level-3.html
http://www.learnrussianweb.com/2013/02/russian-exam-preparation-level-4.html

 

Internetinės gamtos mokslų svetainės:

gamtos ir žmogaus:

 

http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/
http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/
http://chemijajums.emokykla.lt/gamtai_ir_zmogus.htm

 

chemijos: 

 

http://chemijajums.emokykla.lt/chemija.htm

 

Internetinė geografijos svetainė:

   

http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

 

Internetinės istorijos svetainės: 

 

http://lietuva-manosalis.mkp.emokykla.lt/startas.html
http://www.emokykla.lt/svetaines/istorija5kl/turinys.html
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/
http://www.ldkistorija.lt/
http://mkp.emokykla.lt/idomioji/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/istorija/

 

Internetinė žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo svetainė:

 

http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/

 

 

Mokomieji filmukai internete, padedantys geriau suprasti gamtos, istorijos ir ktitų mokslų reiškinius (daugelio subtitrų kalbą galima pasikeisti į labiau suprantamą):

 

 https://www.youtube.com/user/crashcourse/videos

 

Matematikos, gamtos mokslų , istorijos, dailės  ir kt.:

https://www.khanacademy.org/partner-content/crash-course1?t=table-of-contents

 

 https://ru.khanacademy.org/ 

 

Chemijos:

https://www.youtube.com/user/periodicvideos/videos

 

Fizikos (trunka tik 1 min., lakoniškai paaiškina fizikos dėsnius)

https://www.youtube.com/user/minutephysics 

 

Mokslo įdomybės linksmai:

https://www.youtube.com/user/scishow

 

https://www.youtube.com/user/scishowkids/videos

 

Filmukai apie originalius fizikos ir ktitų mokslo šakų eksperimentus:

https://www.youtube.com/user/1veritasium/videos

 

Filmukai, kurie padės geriau suprasti matematiką:

https://www.youtube.com/user/numberphile/videos

Tuesday the 18th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas