informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

DIREKTORĖS S. PRAZAUSKIENĖS STAŽUOTĖ ISLANDIJOJE

Paskelbta: Pirmadienis, 25 lapkričio 2019

Direktorė Stanislava Prazauskienė 2019 m. lapkričio 10–16 dienomis buvo išvykusi į trumpalaikę stažuotę Islandijoje pagal projektą „Tęsk", kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001, kurį įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra.
Stažuotės tikslas – susipažinti su Reikjaviko miesto mokyklų pagalbos ir paramos pradedantiesiems mokytojams jų pirmaisiais darbo mokykloje metais organizavimo formomis , būdais ir trukme, vertinimo ypatybėmis Reikjaviko miesto mokyklose.
Direktorė S. Prazauskienė lankėsi Islandijos Universitete, Švietimo direkcijoje, keturiose Islandijos vidurinėse mokyklose, kuriose teikiamas pradinis ir pagrindinis išsilavinimas. Stebėjo jų mokytojų vedamas pamokas. Bendravo su Islandijos mokiniais ir mokiniais atvykusiais iš Lietuvos.
Mokytojų rengimui Islandijoje skiriamas ypatingą dėmesys. Siekiama, kad Islandijos mokyklose dirbtų mokytojai, įgiję magistro laipsnį, tačiau tai įgyvendinti sudėtinga, nes Reikjavike labai trūksta mokytojų. Mokytojai parengti dėstyti kelis dalykus. Taikoma praktika, kad universitetų penkto kurso studentai įsidarbintų mokykloje. Pusę metų dirba, pusę metų rašo magistro darbą. Pageidaujantiems studentams ir rašant magistro darbą sudaromos sąlygos dirbti mokytojo pareigose. Šio pedagogo darbo užmokestis mažesnis už kitų mokytojų. Dažniausia praktika, kad tokie būsimi mokytojai ir vėliau tęsia profesinę veiklą toje pačioje mokykloje.
Vidurinėse mokyklose mokosi nuo 6 iki 16 metų vaikai (1–10 kl.).Teikiamas pradinis ir pagrindinis ugdymas. Mokyklas lanko mikrorajone gyvenantys mokiniai. Mokyklose vaikai nėra skirstomi į grupes pagal gebėjimus, visi mokosi pagal kiekvienam tinkamą stilių. Mokosi specialiųjų poreikių mokiniai. Beveik 95 proc. vidurinę mokyklą baigusių mokinių toliau mokosi aukštesniojoje mokykloje (16–20 m.) (gimnazijoje). Yra klasių kur mokinių skaičius klasėje svyruoja nuo 40 iki 60 mokinių. Dirba du mokytojai ir vienas ar du asistentai.
Mokyklose vyrauja šilti, draugiški santykiai, nes švietimo sistemos misija – pasiekti, kad vaikas norėtų eiti į mokyklą ir joje gerai jaustųsi. Mokykloje vykdomas pozityvios elgsenos modelis. Mokiniai mokyklose aprūpinami vadovėliais, mokymo priemonėmis. Mokyklos kabinetai aprūpinti inovatyviomis, interaktyviomis priemonėmis: išmaniosiomis lentomis, medijomis, planšetinias kompiuteriais ir kt. Naudoja platformas google education, google classroom ir kt. Telefonai nešiotis nedraudžiami, jei susiję su mokymosi tikslais. Jie nesineša daiktų, moka tik už pietus , edukacines išvykas ir ekskursijas. Mokyklų pristatyme ypač akcentuotas ugdymas lauke: judrieji žaidimai, čiuožinėjimai ir kt. Įstaigai svarbūs visi rizikos veiksniai – draugai bei mokinių veikla po pamokų. Nuo kenksmingų įpročių saugo užsiėmimai popamokinėje veikloje. Pastaraisiais metais islandų vaikai pamėgo futbolo treniruotes. Į mokinių užimtumą įsijungė ir profesionalūs futbolininkai. Vyriausybės lygmeniu padidėjo subsidijos sporto, kūrybos, muzikos klubams. Numatomos neformaliojo švietimo veiklos didina tėvų įsitraukimą, mažina vaikų buvimo gatvėje laiką. Po darbo tėvai su vaikais skaito – tai mokinių namų darbai. Rūpinasi vaikais, kurių pasiekimai žemi, kad jie neiškristų iš mokyklos ir vyksta trumpalaikiai ( mėnesio ar trijų mėnesių) nukreipimai į kitas, panašiai kaip socializacijos, mokyklas. Tyrimai rodo, kad per 10 metų vis gerėja situacija dėl alkoholio, rūkymo, kitų svaigiųjų medžiagų vartojimo. Parengta prevencijos programa, skirta nuo 15 m. vaikams. Islandai nustatė, kad prevencijos ir rizikos veiksniai yra šeima, draugai, neformalieji užsiėmimai. Išryškinamas šeimos vaidmuo - laikas, praleistas su tėvais. Suaktyvėjęs tėvų švietimas. Tėvai mokomi, kaip elgtis su vaikais, kaip prasmingai kartu leisti laisvalaikį, kaip sudominti vaiką, kad jis mažiau būtų gatvėje. Tėvai įpareigoti nepalikti vaikų neprižiūrimų vakarėliuose.
Lietuvos ir Islandijos pedagogų bendradarbiavimas vyko nuoširdus, dalijantis panašiomis ir savitomis patirtimis. Šios stažuotės metu aktualizuoti ryšiai švietimo srityje ugdant jaunus pedagogus. Abi šalys esame paieškų kelyje, Turime galimybę pasinaudoti stažuotės įžvalgomis kuriant pradedančiųjų mokytojų pagalbos modelį sėkmingam darbui ugdymo įstaigoje.

Tuesday the 18th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas