informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

BENDROJO VERTINIMO MODELIO DIEGIMAS PROGIMNAZIJOJE

Atnaujinta: Penktadienis, 19 balandžio 2024

bvm2

 

2023 m. kovo 13 d. Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje buvo sudaryta darbo grupė kokybės vadybos sistemos, paremtos bendrojo vertinimo modeliu (BVM) įgyvendinimui ( patvirtina Šiaulių „Romuvos" progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-92).
Parengus „Bendrojo vertinimo modelio (toliau BVM) diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašą" (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2023-03-24 direktoriaus įsakymu Nr. A-490) Šiaulių „Romuvos" progimnazija savanoriškai įsitraukė į pilotinį BVM įsivertinimo išbandymą (2023 m. kovas – 2023 m. birželis).
Apibendrinus praktines įsivertinimo patirtis, buvo parengtos BVM diegimo rekomendacijos, skirtos visoms miesto ugdymo įstaigoms. Galutinė rekomendacijų redakcija buvo pristatyta Šiaulių miesto švietimo bendruomenei 2023 m. rugpjūčio 29 d. kasmetinio Švietimo forumo metu.
Buvo suformuota ekspertų iš visus švietimo lygmenis atstovaujančių Šiaulių miesto ugdymo įstaigų grupė (8 ugdymo įstaigų vadovai), kurioje pakviesta dalyvauti ir progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė. Ekspertų grupė teikė ekspertines įžvalgas dėl BVM diegimo rekomendacijų turinio.
Veiklos kokybės įsivertinimo pagal Bendrojo vertinimo modelį darbo grupę sudaro:
Stanislava Prazauskienė - direktorė, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė,
Edita Puzarienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja, Veiklos kokybės koordinatorė ir už viešinimą atsakinga asmuo
Monika Gaurilčikienė - anglų kalbos mokytoja, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė
Vitalija Šukienė – istorijos mokytoja, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė
Dalia Ralytė - logopedė, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė
Asta Urbonė- priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė
Laura Palivonienė - pradinio ugdymo mokytoja, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė

Darbo grupė yra parengusi progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planą, veiklos kokybės įsivertinimo viešinimo planą.

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą numatyta atlikti 2024 m. sausio – kovo mėn. ir iki 2024 m. kovo 29 d. pateikti ataskaitą

 

BVM reglamentuojantys dokumentai:
https://www.svcentras.lt/bvm-reglamentuojantys-dokumentai/

 

18

 

bvm planas

Sunday the 14th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas