informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

PROGIMNAZIJA DALYVAUJA TARPTAUTINIAME PROJEKTE, SIEKIANT PAGERINTI SKAITYMO RAŠTINGUMĄ

Paskelbta: Pirmadienis, 09 gruodžio 2019

reading-literacy

Viena pagrindinių švietimo kokybės sudedamųjų dalių yra mokytojų darbo kokybės gerinimas. Pedagogams reikalinga aukštos kokybės pedagoginė ir metodinė pagalba, nes jų kompetencija vaidina svarbų vaidmenį vaiko mokymosi procese.
Projekto „Pedagogų darbo sistema, ugdant vaikų skaitymo raštingumą" rezultatas bus išteklių kompleksas švietimo kokybei gerinti: paruošti treneriai, kurie rengs mokytojus; vadovas mokytojams, parengta ir aprobuota mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa. Minėtos veiklos tikslas - šiuolaikiška parama mokytojams, siekiant pagerinti vaikų skaitymo raštingumą. Jie taip pat teiks bendrą paramą profesiniam tobulėjimui - pagerins bendradarbiavimą ir bendravimą su kitų šalių mokytojais ir toliau keisis mokytojų patirtimi.
Norėdami išspręsti paminėtas problemas, mes išsikėlėme projekto tikslą: sukurti tinkamą požiūrį į vaikų skaitymo raštingumo tobulinimą - į tikslą orientuotą ir nuoseklią darbo schemą mokytojams, dirbantiems su 1,5–12 metų vaikais.
Numatoma projekto veikla:
• Ištirti šalių partnerių (Latvijos, Lietuvos ir Estijos) ikimokyklinio ugdymo ir mokyklų skaitymo raštingumo ugdymo gerąją patirtį;
• Parengti vadovą mokytojams, remiantis geriausia praktika ir tyrimais.
• Parengti trenerius iš visų partnerių šalių, kurie rengs mokytojus;
• Sudaryti mokytojų kvalifikacijos kėlimo programą;
• Aprobuoti tolesnio skaitymo raštingumo ugdymo programą;

Šiame projekte dalyvauja 12 ekspertų - pedagogų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklų. Jie parengs vadovą ir tolesnio mokymo programą. Bus aprobuota švietimo programa. Aprobacijoje dalyvaus 120 mokytojų iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Projekto pabaigoje bus organizuojama uždarymo konferencija, kurios tikslas - populiarinti ir skleisti rezultatus. Intelektiniai rezultatai - vadovas ir tolesnio mokymo programa - bus laisvai prieinami projekto tinklalapyje.
Dalyvauja trys šalys: Latvija, Lietuva ir Estija - kiekviena šalis partnerė gali parodyti savo unikalią patirtį, gerinant vaikų skaitymo raštingumą. Bus sukurtas novatoriškas požiūris į vaikų skaitymo raštingumo gerinimą, remiantis kiekvienos šalies geriausia praktika ir tyrimų rezultatais. Tai bus į tikslą orientuota ir nuosekli darbo schema mokytojams, dirbantiems su vaikais nuo 1,5 iki 12 metų. Tarptautinė veikla leis mums geriau suprasti, kokius įgūdžius turi turėti mokytojai ir kokios paramos jiems reikia, norint sėkmingai įveikti profesinius iššūkius, kurie yra labai panašūs visose trijose šalyse.

Wednesday the 17th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas