informacija gestų kalba INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

PROJEKTAS „PRADINIO UGDYMO INFORMATIKOS PROGRAMOS RENGIMAS, IŠBANDYMAS IR DIEGIMAS"

Paskelbta: Ketvirtadienis, 17 sausio 2019

Ugdymo plėtotės centras vykdo projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme" (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, bus įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas" (tęsiami projekto „Informatika pradiniame ugdyme" metu pradėti darbai).

Papildomai atrinktos 90 pradinio ugdymo programą įgyvendinančių mokyklų kartu su 10 jau dalyvavusių mokyklų, ekspertų, mokslininkų ir praktikų grupe išbando ir kuria integruotą informatikos turinį. Bus parengtos ir įgyvendintos dvi kvalifikacijos tobulinimo programos: mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti ir mokytojų profesinei kompetencijai – ugdyti pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimus – tobulinti. Nuo 2020 metų visoms Lietuvos mokykloms bus teikiamos konsultacijos dėl informatikos programos turinio ir jo įgyvendinimo.

Džiaugiamės, kad mūsų mokykla yra šio didžiulio projekto dalis. Pradinių klasių mokiniai jau išbando įvairius informatikos elementus pamokose, programavimo elementariuosius pagrindus, taiko ir integruoja inovatyvius metodus į ugdymo procesą.

Daugiau informacijos apie projekto vykdomas veiklas:

Friday the 24th - Romuva.

Pagalbos su negalia iškvietimas